За летния лагер на Деодат Роше в страната на катарите (1956–1970г.)