Стихове от Нахабед Кучаг

Автор: 
Нахабед Кучаг
Публ.: 
01.02.2009
Великият арменски поет Нахабед Кучаг е роден в началото на ХVI век в селището Хараконис, близо до Ван. За живота му достоверни сведения няма. Останали са само легендите. Според една от тях той е бил градинар – твърде красиво и подходящо за всеки поет занятие. Според друга е съумял да излекува със стиховете си смъртно болната жена на някакъв султан, който наредил да бъдат построени в негова чест седем моста, седем църкви и седем джамии. Когато четем или слушаме стиховете на Кучаг, почти преставаме да се съмняваме в целебната им сила.
 
 
Своето бяло копринено ложе
ще застеля с покривка златна,
румена яребица ще сложа
върху масата щедра и знатна.
 
В два искрящи, звънтящи стакана
тежко вино аз ще налея,
с риза ще бъда тънкотъкана,
за да виждаш гръдта ми през нея.
 
    
 
Искам за тебе, любима, да стана
риза от злато тънкотъкана,
твоето тяло, за да обгърна,
твоята шия, за да прегърна.
 
Искам да стана вино димящо,
за да напълня твоята чаша,
ти да ме пиеш от чашата росна,
твоите устни аз да докосна.
 
  
 
Някой донесе ми хубава вест:
"Идва към тебе любимата днес."
Нека я срещнем по пътя и бял,
за да не страда от тиха печал.
Нека целунем лицето и – цвят,
то е по-скъпо от целия свят.
И от нозете є светлия прах
нека изтрием с нежен замах,
да го допрем до сърце и очи –
той е целебен, защото горчи.
 
  
 
Запитаха един мъдрец:
"Ти умен си – отговори
защо телата надари
с души всевишният творец?"
"Той вложи в тялото звезда,
тъй както в пръстена – елмаз,
за да издигне всички нас
над всяко зло или беда."
 
 
Художникът взе четка и бои,
за да сияе вечно твоят лик.
Но само веждите успя да открои
и падна обезсилен в миг.
 
Не оживя на листа в този час
душата и плътта като кристал.
Но нищо. Жива те обичам аз,
каквато бог те е създал.
 
 
Ти пръстен златен си, а аз
към него прикован елмаз.
 
Ти сведен си над ручей храст,
от ручея съм капка аз.
 
Ти ябълка си, аз пък лист
от ореола ти лъчист.
 
Откъснат ли те в някой час,
без тебе ще изсъхна аз.
 
 

 

 

Превод: Марко Марков, илюстрации: Цвета Маркова