Медицината на бъдещето – взаимодействие със силите на Живата природа