Информация за пребиваване в лагера

Правилник за вътрешния ред
Правилник за вътрешния ред
Постоянна програма на Лятната духовна школа
Постоянна програма на Лятната духовна школа
За дежурните групи
За дежурните групи
Общество Бяло Братство организира НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

тема: Науката, образованието и възпитанието в творчеството на Учителя Петър Дънов

25.07.2017г.
Бригада в Братския център в София - подготовка за посрещане на гостите

На 16.07.2017 г. (неделя) от 11ч. и на 18.07.2017 г. (вторник) от 9 ч.

16.07.2017г.