Семинар по Паневритмия за преподаватели

За дата: 
27.03.2010 - 28.03.2010

Семинар по Паневритмия

27-28 март 2010 г., в хотел „Изворово”, в с. Горно Изворово

!! Промяна в мястото !! справки и записвания: panevritmiata.info

 

 

Нова стъпка навътре към смисъла и съдържанието на паневритмичните упражнения*

 

27 март, събота – Лазаровден

● 13:00 – Откриване на семинара

● Прочитане на 11-а глава от Евнгелието на Йоан и „Лазаре, излез вън” – от беседи на Учителя

● 13:00 – Четирите вида съзнание, отразени в паневритмичните упражнения – Николай Конакчиев

● 14.00-14.30 – Разговор върху темата

● 15:00 – Динамични методи за работа в Паневритмията, или интегрален подход към Паневритмията – Александър Стойчев

● 16:30 – почивка

● 17:00 – Пет вида движения в Паневритмията – Георги Стойчев

● 18:00 – Движение-темперамент-цвят – Светла Балтова – практическо арттерапевтично занимание (носете си мек пастел).

● 19:00 – вечеря

● 20:30 – музикални окултни упражнения от Учителя

● 21:00-21:30 – край на заниманията

 

28.03 – неделя, Цветница

● 7:00 – наряд

● 7:30 – Паневритмия

● 9:00 – 10:00 закуска и празнични поздравления към именниците

● 10:00 – Усещане за тоналност в Паневритмията – Георги Стойчев – практическо занимание

● 11: 00 – Група, водещ и процеси – Александър Стойчев

● 12:00 – Обсъждане на работата със и във групи и на условията за получаване на диплом за учител по Паневритмия.

● 13:30 – закриване

● 14:00 – обяд и разходка до „Стъпката на Света Богородица” за оставащите на семинара

 


 * С настоящия семинар Комисията по Паневритмия започва цикъл от образователни курсове, насочени към преподавателите по Паневритмия и към хората, които желаят да задълбочат знанията си в тази област.

  

 


За справки и записвания: panevritmiata.info