Новото - елемент на бъдещата култура

 

Бъдещата култура ще зависи от абсолютната свобода на човешкото съзнание
 
Новото е всякога за предпочитане пред старото, при всичките несгоди, понеже то е закон в Природата
 
Когато човек проектира една мисъл по Божествен начин, тя вече твори у него. Възприеми една Божествена мисъл, без каква и да е користолюбива цел, изслушай нейните упътвания, и ти ще придобиеш всичко, което пожелаеш
 
 

 

 

 

 

 

 Учителя Беинса Дуно