Детайли за проект "Кратко творчество"

 Общество Бяло Братство обявява дългосрочен проект „Кратко творчество". Целта на проекта е да развие творческото начало в мисленето и да стимулира към творчество възможно по-голям брой автори.

Творбите ще бъдат публикувани в специална секция. Изпращайте вашите есета (по тема от беседа или философски), статии за актуални събития от вашия град, вашите стихове, споделете частица от своят творчески импулс.
 
 1. Условия за публикуване на творбите
1.1 Да са авторски продукт;
1.2 Да бъдат в някой от следните литературни жанрове:
 • Поезия
 
1.3 Технически и процедурни изисквания към творбите.
 • творбата да бъде представена в електронен формат по e-mail като DOC или RTF файл;
 • максимален размер на творбата: до 3 стандартни машинописни страници (до 3600 знака) за жанр "поезия "и до 9 стандартни машинописни страници (до 10800 знака) за останалите жанрове;
 • творбите ще се публикуват след преглед от сътрудник към сайта;
 • възможно е творбите да претърпят синтактична и/или друга редакция, която не променя замисъла на техният автор;
 • максимален брой публикувани творби за автор: до 2 творби за един месец и до 6 творби за една година.
1.4 Данни за автора.
Необходимо е в отделен файл авторът да представи накратко себе си, като включи:
 • своето име и артистичен псевдоним, ако има такъв;
 • град;
 • e-mail и други координати за връзка;
 • кратка творческа автобиография или представяне на себе си с няколко думи
 1. Адрес за изпращане на творбите: 

 
 1. Относно авторските права.
Всеки, който е изпратил творба, преотстъпва неизключително авторско право върху творбата си в полза на този проект -  той се съгласява тя да бъде публикувана в сайтовете на Братството, да бъде използвана за целите на издателство “Бяло братство”, списание “Житно зърно” или вестник “Братски живот”.